1/4/16

1r webinar del curs-projecte LET'S ETWIN ER&MVO

El dimecres 30 de març tingué lloc el primer Webinar dels 3 programats aquest curs escolar dins del curs-projecte LET'S ETWIN ER&MVO" (ER= Emilia-Romagna i MVO(=Maresme-Vallès Oriental). El webinar va oferir l'oportunitat de que els docents italians i catalans participants es coneguéssin.

El curs-projecte LET'S ETWIN ER&MVO és una iniciativa de dos Serveis Educatius: El Servicio Marconi TSI al USR (Ufficio scolastico Regionale per l'Emília-Romagna) de Bologna (itàlia) i dels Serveis Educatius i de Formació Permanent dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de Mataró (Catalunya).

El projecte té com a objectiu posar en contacte a centres escolars de les dues regions participants perquè col.laborin, intercanvïin bones pràctiques i dissenyin projectes junts.

Les ambaixadores-assessores de les zones on es troben aquests centres són les encarregades de supervisar, guiar i formar als docents inscrits.

L'objectiu final servirà per dissenyar una guia de bones pràctiques i programar noves iniciatives en altres centres de les zones agermanades, i fins i tot ampliar-lo i transferir-lo a latres zones i centres educatius.

Més avall podeu trobar unes instantànies del webinar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada